ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈੱਡ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਪਲਾਇਰ - ਚੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ